Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

VRIS Kappers neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met VRIS Kappers via info@vriskappers.nl.

 

Wie is VRIS KAPPERS?
VRIS Kappers Krommenie is een besloten eenmanszaak, kantoorhoudende te Weiver 4, 1561 XD Krommenie, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34189370. Marijke Min, eigenaresse van VRIS Kappers, is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door VRIS Kappers de verwerkingsverantwoordelijke.

VRIS Kappers Alkmaar is een V.O.F, kantoorhoudende te Luttik Oudorp 108, 1811 MZ Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64631176.

Marijke Min, mede-eigenaresse van VRIS Kappers V.O.F, is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door VRIS Kappers de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt VRIS Kappersjouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor VRIS Kappers persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens VRIS Kappers voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door VRIS Kappers worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Klanthistorie
Doeleinde: Klantbedienen & informatieverstrekken
Gegevens: Bezoekhistorie (incl. specificaties gebruikte kleur recepten en knip technieken indien van toepassing)
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Tot ten minste 3 jaar na laatste wijziging in gegevens

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Tot ten minste 3 jaar na laatste wijziging in gegevens

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Tot ten minste 3 jaar na laatste wijziging in gegevens

Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem
Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Tot ten minste 3 jaar na laatste wijziging in gegevens

Website
Doeleinde: online afspraken maken
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Tot ten minste 3 jaar na laatste wijziging in gegevens

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
VRIS Kappers heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt tijdens uw bezoek aan de salon en/of gegevens heeft ingevuld in ons online afsprakenboek.

 

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij VRIS KAPPERS over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan middels jouw online profiel in het online afspraken boek of je kunt een uitdraai opvragen in de salon.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij VRIS KAPPERS. Je kunt verzoeken dat VRIS KAPPERS je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van VRIS KAPPERS de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VRIS KAPPERS of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht je persoonsgegevens van VRIS KAPPERS te verkrijgen. VRIS KAPPERS zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VRIS KAPPERS je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door VRIS KAPPERS
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vriskappers.nl. VRIS KAPPERS zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat VRIS KAPPERS een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien VRIS KAPPERS je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat VRIS KAPPERS verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt VRIS KAPPERS ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van VRIS KAPPERS worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de VRIS Kappers website van VRIS KAPPERS worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop VRIS KAPPERS je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vriskappers.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop VRIS Kappers jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@vriskappers.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Exit mobile version